Domáca úloha č.2 (korelácia a regresia)  z predmetu HG2 je vypracovaná v priečinku Humánna gepgrafia 2